JUDr. Martin Zbořil

Biografie

Email: zboril@akzb.cz

JUDr. Martin Zbořil, advokát, promoval v roce 2008 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu svého vzdělávání absolvoval studium na univerzitách v Německu a ve Francii, a to v akademickém roce 2006/2007 na Technische Universität Dresden (2 semestry), a v roce 2007 na Université Grenoble.  V rámci odborné praxe absolvoval stáž na Českém velvyslanectví v Berlíně. Titul JUDr. získal v roce 2017 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 2008 – 2011 nabral své zkušenosti ve významných pražských i hradeckých advokátních kancelářích, kde se zaměřoval v rámci generální praxe zejména na právo občanské, obchodní a také trestní. 

V roce 2012 úspěšně složil advokátní zkoušku a od téhož roku je advokátem v Hradci Králové.

Je členem Unie obhájců České republiky, která sdružuje advokáty specializující se na obhajobu klientů v trestním řízení (www.uocr.cz).

Ve své praxi se zaměřuje na právo občanské, obchodní, rodinné a trestní. Oceníte především jeho vnímavý a citlivý přístup, ve spojení s odbornými znalostmi, které uplatní ve Váš prospěch.

Vzhledem ke svým jazykovým znalostem je schopen poskytnout Vám poradenství v německém i anglickém jazyce, je držitelem certifikátu Zentrale Oberstufenprüfung (C2; nejvyšší úroveň).