JUDr. Ivana Zbořilová

Biografie

Email: zborilova@akzb.cz

JUDr. Ivana Zbořilová, advokátka, promovala v roce 2006 s vyznamenáním na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu svého vzdělávání absolvovala studium na univerzitách v Německu a ve Walesu, a to v akademickém roce 2003/2004 na Universität Regensburg, Německo (2 semestry), a v akademickém roce 2005/2006 na University of Wales, Aberystwyth (1 semestr). Titul JUDr. získala v roce 2015 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V letech 2006 – 2009 absolvovala svou koncipientskou praxi v AK JUDr. Ing. Petr Tomaštík, pobočka Hradec Králové, kde získala bohaté zkušenosti v oblasti pojišťovacího práva a pojišťovnictví obecně, přičemž se zaměřovala mimo jiné i na práva poškozených z dopravních nehod a pomáhala klientům při uplatňování jejich nároků na náhradu škody či nemajetkové újmy.

V prosinci roku 2009 složila úspěšně advokátní zkoušky a od roku 2010 je advokátkou v Hradci Králové.

Je zakládající členkou asociace CzELA (Czech Employment Lawyers Association), která sdružuje přední české advokáty, specializující se na pracovní právo (www.czela.cz). 

Ve své praxi se zaměřuje na právo občanské, rodinné a především pracovní. Vašim problémům se bude věnovat pečlivě a s potřebnými fundovanými vědomostmi.

Vzhledem ke svým jazykovým znalostem je schopna poskytnout Vám poradenství v německém i anglickém jazyce, je držitelkou certifikátu Zentrale Mittelstufenprüfung (C1), s hodnocením sehr gut (1).